Concurs per a la provisió d'un lloc de treball d'administraiu/iva adscrit a contractació, grup C1

Declaració com a deserta la provisió del lloc de treball d'administratiu/iva adscrit a Contractació, grup C1-14

El termini de presentació de sol·licituds va de l’11/06/2018 al 29/06/2018, ambdós inclosos.

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

11/06/2018
Fins el 11/06/2023
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-11-2019 16:48