Concurs oposició per a la selecció d'un/a tècnic/a mitjà/ana de Promoció Econòmica, grup A2

El termini de presentació d’esmenes va del 27/07/2020 al 10/08/2020, ambdós inclosos.

Termini presentació sol·licituds: De l'1/06/2020 al 22/06/2020, ambdós inclosos. TERMINI TANCAT

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

09/03/2020
Fins el 24/11/2024
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-07-2020 13:13