Concurs oposició per a la selecció d'una plaça de caporal, grup C2

Presentació de mèrits: del 2 al 6 de maig de 2019, ambdós inclosos

Entrevistes: dia 8 de maig de 2019

Hora: 9.15 h

Lloc: a la sala de reunions de la 4a planta de la Casa Consistorial

Termini de presentació de sol·licituds: del 28/03/2019 al 16/04/2019, ambdós inclosos

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

18/03/2019
Fins el 17/03/2024
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-09-2023 11:22