Concurs oposició per a la selecció d'una borsa de personal de tècnic/a mitjà/ana de Salut Pública.

Termini de presentació dels mèrits: del 3 al 5 de juny, ambdós inclosos

Prova de coneixement de la llengua catalana 23 de maig de 2019. 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial.

Hora: a les 12.00h del matí

Prova pràctica 27 de maig de 2019

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial.

Hora: a les 9.15h del matí

Termini per la presentació d’esmenes: del 10/05/2019 al 23/05/2019, ambdós inclosos.

Termini de presentació de sol·licituds: del 26/03/2019 al 15/04/2019, ambdós inclosos.

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

20/03/2019
Fins el 19/03/2024
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-09-2023 11:11