Concurs oposició per a la provisió d'una plaça de tècnic/a mitjà/na de Joventut, reservada a promoció interna

Llistat provisional convocatòria procediment concurs oposició, plaça de Tècnic/a Mitjà de Joventut (Grup A2).

Les bases han estat publicades al BOPB de data 23/11/2016 i s’ha fet una correcció en el DOGC de data 14/12/2016.

El termini presentació sol·licituds: del 15/12/2016 al 3/01/2017 (ambdós inclosos).

14/12/2016
Hora inici 17:48
Fins el 14/12/2026
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-06-2018 19:59