Concurs oposició per a la creació d'una borsa de la categoria de monitor/a per al Casal Esportiu Quercus 2019

Prova de coneixement de la llengua catalana: 19 de juny de 2019

Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església núm.2 -(Sala de Plens)
Hora: a les 9.00 h

Prova pràctica: 20 de juny de 2019
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església núm.2 -(Sala de Plens)
Hora: a les 9.15 h

Termini de presentació de sol·licituds: del 7/05/2019 al 27/05/2019 ambdós inclosos- Termini tancat

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

03/05/2019
Fins el 24/11/2024
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-09-2023 11:09