Convocatòria d'una plaça de treballador/a social per substitució

Resultats finals

Lloc i hora de les proves selectives

Termini de presentació de les sol.licituds: del 11/12/2015 al 8/01/2016 ambdós inclosos.

Les bases específiques han estat publicades al BOPB de data 1/12/2015 i al DOGC de data 10/12/2015.

Concurs de mèrits per a la provisió d'una plaça de treballador/a Social, grup A2-18, amb una jornada del 20%, 7,5 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres, per cobrir una vacant temporal a la Plantilla de personal d'aquest Ajuntament fins que el titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 

10/12/2015
Hora inici 20:58
Fins el 09/12/2025
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-06-2018 20:02