Convocatòria d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a per substitució

Acta final Tribunal Qualificador

Prova de coneixements de la llengua Catalana (nivell C) 17 de desembre de 2015 a les 12.00h.
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església, 2.

Entrevistes i valoració de mèrits es realitzaran el 18 de desembre de 2015 Hora: 10:00h (hores concertades).
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església núm. 2

Termini de presentació de les sol.licituds tancat  (del 04/11/2015 al 23/11/2015)

Les bases específiques han estat publicades al BOP de data 28/10/2015.

03/11/2015
Hora inici 21:30
Fins el 02/11/2025
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-02-2016 10:30