Concurs de mèrits per a la selecció d'un/a tècnic/a d'Administració General (grup A1) mitjançant nomenament d'interinatge

El termini de presentació de les instàncies serà del 18/08/2014 i fins al 8/09/2014, ambós inclosos.

Les bases han estat publicades al BOP  i el DOGC de data 18/08/2014.

18/08/2014
Hora inici 10:00
Fins el 12/08/2024
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-05-2015 12:55