Plans d'Ocupació Municipal 2014

L’Ajuntament de la Garriga convoca els Plans d’Ocupació Municipal 2014. Aquests plans s’adrecen a persones aturades del municipi que, mitjançant una contractació laboral, duran a terme actuacions de caràcter temporal i d’interès general i social a la Garriga. Un altre dels objectius del programa és que les persones participants adquireixin experiència professional i millorin la seva ocupabilitat.

Les ocupacions que es demanen per als POM 2014 són les següents:

- 1 tècnic/a informàtic/a
- 1 docent
- 2 paletes
- 2 pintors
- 1 lampista
- 3 peons de neteja viària
- 2 auxiliars administratius/ves
- 1 fuster/a

La durada dels plans serà de 6 mesos, la dedicació de 25 hores setmanals i la retribució de 600 euros mensuals.
Es fixarà un període de prova d’un mes.
No poden tornar a presentar-se les persones que ja van participar en la convocatòria dels POMS 2013, per tal de donar oportunitat a altres persones del municipi.
Els processos selectius es convocaran esgraonadament fins a cobrir totes les ocupacions.

Requisits d’accés

.Estar empadronat a la Garriga (mínim 6 mesos).
.Quedent exemptes les persones que cobrin una prestació contributiva. Es poden presentar les persones que estant cobrant un subsidi o no en percebin cap.
.Experiència laboral (mínim 3 anys) pels perfils professionals de paleta, lampista, pintor i fuster.
.Titulació exigida pels perfils professionals de docent (Magisteri o Educació Social), informàtic (CFGS en informàtica i auxiliar administratiu (CFGM o equivalent o graduat escolar amb un mínim de tres anys d’experiència).

Documentació a aportar per poder participar en el procés de selecció

. Omplir una instància com el model que es facilita
.Volant d’empadronament
.Fotocòpia del DNI
.Currículum Vitae
.Titulació mínima exigida (original i còpia del títol)
.Informe de Vida Laboral i còpia de contractes per valorar l’experiència en tots els perfils professionals
.Si escau, la documentació necessària per acreditar la situació de família nombrosa, família monoparental i qualsevol grau de discapacitat.
.Documentació que acrediti la situació d’aturat/ada de llarga durada i que no es cobra cap prestació contributiva

Terminis

Primera convocatòria de totes les ocupacions

1 Docent d’alfabetització d’adults
1 tècnics/a informàtics/ca:

.Del 10 al 14 de març es poden presentar les instàncies per participar en el procés de selecció a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. (entrada principal).
.El 17 de març es publicarà al taulell d’anuncis del SLO la llista d’admesos i exclosos
.Del 19 al 21 es farà el procés de selecció que inclourà proves i entrevistes.
.Dia 31 de març inici del contracte.

Segona convocatòria de totes les ocupacions

2 pintors
1 fuster
1 lampista

.Del 24 al 28 de març es poden presentar les instàncies per participar en el procés de selecció a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (entrada principal).
.El 31 de març es publicarà al taulell d’anuncis del SLO la llista d’admesos i exclosos
.De l’1 al 11 d’abril es farà el procés de selecció que inclourà proves i entrevistes.
.Inici del contracte durant la primera quinzena d’abril.

S’anirà informant de les properes convocatòries en la web municipal i en el SLO.

 

Tercera convocatòria 

1 tècnic/a informàtic/ca:

Del 4 al 11 d’abril es poden presentar les instàncies per participar en el procés de selecció a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. (entrada principal).

 

Quarta convocatòria

3 operaris/àries de neteja viària:

Del 5 al 16 de maig es poden presentar les instàncies per participar en el procés de selecció a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. (entrada principal).

 

Cinquena i última convocatòria

2 auxiliars administratius/ves

3 oficials paleta

Del 3 al 13 de juny es poden presentar les instàncies per participar en el procés de selecció a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. (entrada principal).

 

 

 

 

10/10/2013
Hora inici 11:49
Fins el 10/10/2023
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-03-2020 18:27