271 persones troben feina el 2020 gràcies al Servei Local d'Ocupació

Última revisió 22-03-2021 16:18
24/03/2021

El Servei Local d'Ocupació va incorporar 212 persones més com a demandants d'ocupació, una xifra inferior a la del 2019. Malgrat això, en el 2020 va augmentar el nombre d'assessoraments i tutories.

Durant l'any 2020, 271 persones van aconseguir feina gràcies a alguna mena d'intervenció del Servei Local d'Ocupació de la Garriga. Dins d'aquesta xifra, 72 van cobrir un lloc de treball per la intervenció directa del servei. A més, des del SLO es van gestionar 85 ofertes de feina.

Són algunes de les dades que es desprenen del balanç de l'any 2020 del Servei Local d'Ocupació, marcat pels efectes de la pandèmia. Així, les xifres disminueixen sensiblement respecte les del 2019, en què es van comptabilitzar 311 persones que van trobar feina, 160 ofertes gestionades i 107 llocs de treball coberts.

Durant l'any de la pandèmia, el SLO ha incorporat 212 persones com a demandants de feina (un 15% menys respecte el 2019, en què es va entrevistar 248 persones).

En canvi, ha augmentat el nombre d’assessoraments i tutories (accions individuals amb les persones que busquen feina) en un 61% més, sobretot arran de l’augment d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). En total s'ha atès i donat suport a 377 persones en el seu procés de recerca de feina (davant de les 234 de 2019).

Augment de l'ús de les TIC

Un fet també a destacar ha estat la utilització de les TIC per part dels demandants d’ocupació. L’atenció presencial va passar a ser anecdòtica durant el 2020, degut al confinament i a l’aplicació de les mesures sanitàries, de manera que les atencions a través de les TIC (telèfon, correu electrònic, videotrucada, xarxes socials) van augmentar considerablement en el seguiment de les persones i en les assistències virtuals al Club de Feina, essent gairebé un 50% més de seguiments a demandants d’ocupació (360 al 2020 i 246 al 2019) i un 78% més d’assistències virtuals (2.105 al 2020 i 1.183 al 2019).

A causa també del confinament va baixar el número d’accions grupals respecte l’any anterior en un 25%. Tot i així, s'han pogut adaptar les actuacions grupals programades de forma virtual a través de plataformes de videoconferència.

L'atur a la Garriga

El mes de desembre de 2020, el nombre total d’aturats al municipi era de 757 persones, 429 de les quals, dones. Interanualment, però, el creixement de l’atur ha afectat més als homes. En el mes de desembre, l’atur registrat a la Garriga, a diferència del mateix mes de l’any 2019 va créixer gairebé 1 punt. El total de persones en situació d’atur va augmentar en 122 persones.

Per edat, la població major de 45 anys suposa el gruix més gran de les persones a l'atur, amb 435 persones registrades, que representen el 57% del total. En termes interanuals, però, no suposa l’increment més gran, ja que la desocupació aquest darrer any es visibilitza sobretot en l’increment del jovent registrats a l'atur, sobretot la població de 20 a 24 anys.

Pel que fa a les activitats econòmiques més afectades per la crisi, les relacionades amb els serveis a les persones i les activitats de comerç, hostaleria, restauració, etc. són les que han registrat una major pèrdua d’empreses, per tant es pot observar com la destrucció del teixit productiu a causa de la pandèmia a sigut molt concreta i de gran impacte.

L'aposta del SLO

El Servei Local d'Ocupació de la Garriga preten ser l'organisme de referència per a la població pel que fa a la vida laboral de la ciutadania. És per això, que en aquest 2021 es volen reforçar determinats tipus de suports, adreçats a sectors de la població concrets (sense deixar de banda els seus serveis habituals: assessorament, formació, seguiment...).

Així, el servei aposta d'una banda per la capacitació digital bàsica de la ciutadania, amb una formació destinada a les persones que volen adquirir competències digitals bàsiques (adquirir certificats digitals per poder signar digitalment, accés a tràmits de l’Ajuntament i altres administracions públiques, etc).

D'altra banda, també s'ofereix el servei de capacitació integral d’entrada al mercat laboral, una proposta que pretén dotar d'eines i recursos a persones majors de 45 anys i que necessiten una motivació i empoderament per tornar a activar-se en la recerca de feina (coaching ocupacional, tècniques de recerca de feina, competències digitals per a la recerca de feina).

Finalment, també es preveu dur a terme una campanya per acostar les persones joves al Servei Local d’Ocupació, presentant-los les eines i recursos que s’ofereixen per augmentar les seves oportunitats d’accés a l’ocupació.

El Servei Local d'Ocupació s'ubica des del setembre de l'any passat a Can Raspall.