Concurs oposició per a la provisió d'una plaça de tècnic/a mitjà/na de Joventut, reservada a promoció interna. Exercici 2017

Les bases han estat publicades al BOPB de data 23/11/2016 i al DOGC de data 04/05/2017.

Termini presentació de sol.licituds: del 5 al 24 de maig de 2017

Prova de coneixements generals i prova pràctica:
Data: 30 d’octubre de 2017 Hora: 9:00h
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església, 2.

Acta Tribunal Qualificador del procediment de concurs oposició, per a la provisió d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de Joventut (grup A2)

 

 

05/05/2017
Fins el 05/05/2022
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-06-2018 19:58