Llicència de primera ocupació d'edificació nova sotmesa al règim de comunicació prèvia

Sol·licitud de llicència que autoritza la primera utilització dels edificis de nova construcció o dels que hagin estat sotmesos a rehabilitació integral o substancial.

En quines dates es pot fer?
Un cop s'hagin acabat les obres.

Qui el pot demanar?

El propietari o promotor de l'obra.

Quan es dóna resposta?

Un mes.

Documentació necessària?

 Sol·licitud primera ocupació

 Original certificat de final d'obra (visat).

 Alta de la Contribució Territorial Urbana (IBI, imprès 902)

 Plànol a escala 1/100 amb detall de la situació de les connexions amb els serveis urbans d'aigua, electricitat, gas i sanejament.

 Assegurança decennal obligatòria del promotor.

 En edificis plurifamiliars:1. Llibre de l'edifici. 2. Certificat administratiu emès per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la informació per obtenir la llicència de primera ocupació.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

La taxa es recull a l'ordenança municipal T06, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en materia d'urbanisme
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-04-2020 17:48