Inscripcions del curs 2020-2021 de l'activitat de la gimnàstica de manteniment per a adults

Per poder començar l’activitat de la gimnàstica de manteniment per a adults el mes de setembre les inscripcions s’hauran de realitzar a partir del 10 d’agost i es podran anar fent al llarg de tot el curs.

El curs 2020-2021 de la gimnàstica de manteniment per a adults començarà el 15 de setembre de 2020 i finalitzarà el 22 de juny de 2021 El calendari de l’activitat seguirà el calendari escolar.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 DNI o passaport del sol·licitant i del representant, si s'escauCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat anterior.

Preu

Preus públics regulats a l'ordenança P03

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-02-2021 09:32