Inscripcions del curs 2020-2021 de l'activitat de karate municipal

Les inscripcions per poder començar l’activitat de karate el mes de setembre s’hauran de realitzar abans del 31 d’agost de 2020.

No obstant, es poden fer inscripcions durant tot el curs

El curs 2020-2021 de karate començarà l'1 de setembre de 2020 i acabarà el 22 de juny de 2021. El calendari de l’activitat de karate seguirà el calendari escolar.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitudEs tindrà en compte l'ordre d'entrada de les sol·licituds d'inscripció a l'hora de començar a resoldre la petició. Lamentem comunicar que el Grup E de Karate ja està complert.

 DNI o passaport del sol·licitant i del representant, si s'escauCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat anterior.

Preu

Preus públics regulats a l'ordenança P03

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-02-2021 09:31