T06 Ordenança reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en materia d'urbanisme

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-01-2022 18:38