Indicadors ITA

Els indicadors ITA (Índex de Transparència dels Ajuntaments) són una eina que l'organització no governamental Transparència Internacional posa a disposició dels ajuntaments espanyols per mesurar el seu nivell de transparència. Avaluen la gestió realitzada per l’ajuntament d’una ciutat a través d'un conjunt integrat de 80 indicadors agrupat en diverses àrees.

Els indicadors ITA són de caràcter bianual, essent la darrera publicació del novembre de 2014.

Compliment Indicadors ITA Ajuntament de la Garriga

Darrera actualització: 16.02.2016 | 11:04
Darrera actualització: 16.02.2016 | 11:04