Estats trimestrals d'execució pressupostària

En aquest espai trobareu la informació relativa a les bases d'execució del pressupost municipal i als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'Ajuntament.

Exercici 2018:

Estat d'execució 1er trimestre de l' Ajuntament de la Garriga i de l' Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

Estat d'execució 2n trimestre de l' Ajuntament de la Garriga i de l' Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

Estat d'execució 3r trimestre de l' Ajuntament de la Garriga i de l' Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

Estat d'execució 4t trimestre de l' Ajuntament de la Garriga i de l' Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació. Nota aclaridora: Aquesta relació estarà disponible a partir del mes de març de l'exercici 2019.

Exercici 2017:

Estat d'execució 1er trimestre de l' Ajuntament de la Garriga i de l' Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

Estat d'execució 2n trimestre de l' Ajuntament de la Garriga i de l' Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

Estat d'execució 3r trimestre de l' Ajuntament de la Garriga i de l' Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

Estat d'execució 4t trimestre de l' Ajuntament de la Garriga i de l' Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

 

Exercici 2016:

Bases d'Execució Pressupost Municipal 2016

Estat d'execució 1er trimestre de l' Ajuntament de la Garriga i de l' Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

Estat d'execució 2n trimestre de l' Ajuntament de la Garriga i de l' Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

Estat d'execució 3r trimestre de l' Ajuntament de la Garriga i de l' Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

Estat d'execució 4t trimestre de l' Ajuntament de la Garriga i de l' Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació. 

 

Exercici 2015:

Bases d'Execució Pressupost Municipal 2015

Estat d'execució 1er trimestre de l' Ajuntament de la Garriga i de l' Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

Estat d'execució 2n trimestre de l' Ajuntament de la Garriga i de l' Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

Estat d'execució 3r trimestre de l' Ajuntament de la Garriga i de l' Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

Estat d'execució 4t trimestre de l' Ajuntament de la Garriga i de l' Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.  

 

Exercici 2014:

Bases d'Execució Pressupost Municipal 2014

Estat d'execució 4t trimestre de l' Ajuntament de la Garriga i de l' Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

Darrera actualització: 02.12.2018 | 14:20
Darrera actualització: 02.12.2018 | 14:20