Exercici 2015

L’anàlisi que es realitza, a diferencia del pressupost inicial, és en base a la previsió de la liquidació del pressupost.
Atès que l’Ajuntament té una previsió de capacitat pressupostària de 1.174.847,68 € , COMPLEIX amb l’objectiu de la LOEPSF

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2019 18:25