Plans d'Ocupació Municipal 2018

Dimecres, 23 de maig de 2018 a les 00:00

Personal de suport a la brigada. Especialitat: Construcció POM07

Edicte de la convocatòria

Model de sol·licitud (instància)

 

Termini presentació sol·licituds: del 19/10/2018 al 7/11/2018 ambdós inclosos  

Documentació que cal aportar -->

 • Document nacional d’identitat: NIF o NIE
 • Comprovar el volant empadronament
 • Currículum Vitae actualitzat
 • Document de segellar l’atur, anomenat DARDO del SOC
 • Informe de perceptor de prestacions del SEPE
 • Informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat social
 • Contractes de treball, si s’escau
 • Certificat de discapacitat oficial, si s’escau
 • Certificat de família monoparental o família nombrosa, si s’escau
 • Certificats de cursos de formació reglada
 • Certificats de cursos de formació complementària,
 • Certificat negatiu d’antecedents de delictes sexuals
 • Altres documents acreditatius de mèrits
Darrera actualització: 18.10.2018 | 12:46