• Regidoria de Seguretat Ciutadana i Governació

  Aquesta regidoria treballa en el disseny i el seguiment de les polítiques locals de seguretat i en l’execució de les competències pròpies de l’Ajuntament en aquest àmbit, per mitjà dels serveis municipals i especialment de la Policia local. És una prioritat fomentar la convivència i la cohesió social amb l’aplicació d’iniciatives i polítiques transversals que, des del respecte als valors de la democràcia i la llibertat, garanteixin la seguretat de les persones i els seus béns.

  93 860 50 50
 • Regidoria de Serveis Interns (Secretaria, RH, OAC i Arxiu)

  La Regidoria de Serveis Interns inclou les àrees de gestió i organització del consistori: Recursos Humans, secretaria, arxiu, oficina d’atenció al ciutadà i consum.
  La voluntat és la de treballar per obtenir un consistori comunicatiu, rigorós, eficient, àgil i transparent per a la ciutadania.

  93 860 50 50
 • Regidoria de Societat del Coneixement

  La regidoria treballa les TIC que han esdevingut eines estratègiques ja que incideixen de manera directa en l’activitat diària de l’administració, actuen de suport en els processos complexes i aporten valor afegit al govern i gestió de les corporacions municipals.

  93 860 50 50
 • Regidoria d'Urbanisme

  La Regidoria d'Urbanisme com la competència que té per objecte l’ordenació, la transformació, la conservació i el control de l’ús del sòl mitjançant la seva urbanització i
  edificació. I també té per objecte la regulació de l’ús, la conservació i la rehabilitació de les obres, els edificis i les instal·lacions.

 • Regidoria de Serveis Urbans i Via Pública

  La Regidoria de Via Pública té la missió de mantenir l’espai públic en bon estat, tant en la via pública com en les dependències municipals (voreres ben enrajolades, senyalitzacions endreçades, paviments sense esvorancs, dependències amb totes les instal·lacions en funcionament, neteja d'espais tant la del dia a dia com la dels actes o festes específics...)
  Tot plegat tenint en compte l'accessibilitat, la seguretat, l'eficiència energètica, etc.

  Des d'aquesta regidoria, es treballa per seguir millorant les infraestructures de serveis del municipi, entenent-les també com a eina de vertebració del territori i de cohesió social que han de ser útils al ciutadà a l’hora de facilitar el seu dia a dia.

  93 860 50 50
 • Regidoria d'Hisenda i Contractació

  Des de la Regidoria d'Hisenda i Contractació es vol continuar amb la gestió eficaç, eficient, racional i responsable de l’àrea, assegurant la fiabilitat (complint amb els terminis i exigències definits per la normativa)

  93 860 50 50
 • Regidoria de Promoció Econòmica, Indústria i Treball

  Des de la Regidoria de Promoció Econòmica es treballa en la dinamització dels sectors econòmics i de serveis per enfortir i facilitar la seva millora i competitivitat de les empreses, comerços, fires i mercats. A més, des d'ocupació s'afavorirà l’empoderament de les persones en el seu procés de recerca de feina, mitjançant la metodologia de l’ocupabilitat per competències i treballarà per la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat de treball (sobretot de dones, aturats de llarga durada i joves en primera feina),
  promovent Polítiques Actives d’Ocupació (PAO)

  93 860 50 50
 • Regidoria de Comerç

  Els ens locals tenim un paper rellevant com a motor econòmic i també en la definició d’un nou model de comerç, però cal que l’impuls de les polítiques es faci de manera
  coordinada entre les diferents administracions. Per aquest motiu, una de les nostres prioritats serà la realització d’una bona anàlisi i d’un bon directori dels agents econòmics per tal de poder orientar adequadament les necessitats de cadascun d’ells.

 • Regidoria d'Emprenedoria

  Des de l'equip de govern es creu fermament en l'emprenedoria i en el valor social i econòmic d'aquesta emergent estratègia empresarial i per aquest motiu s'ha creat la Regidoria d'Emprenedoria. 

  93 860 50 50
 • Regidoria de Turisme i Patrimoni

  L'àrea de Patrimoni agrupa les polítiques que tenen per objectiu la protecció, conservació, posada en valor i difusió del patrimoni cultural/natural i la història locals. Conjuntament amb Turisme en fa difusió. També es promocionen les potencialitats turístiques de la Garriga que tenen a veure, sobretot, amb la seva situació geogràfica privilegiada, entre els Cingles de Bertí i el Parc Natural del Montseny, del qual la Garriga en forma part, i també amb el termalisme, de llarga tradició al municipi.

  93 860 50 50
 • Regidoria d'Acció Social

  El foment i la millora de la qualitat de vida dels garriguencs és una aposta ferma de les polítiques que es vol impulsar des de l’Ajuntament centrades en la universalització de accés als serveis socials, la justícia social i la inclusió. La Regidoria d'Acció Social inclou un conjunt de serveis gratuïts i de copagament per a totes les persones empadronades al municipi i ofereix un espai d’acollida per buscar solucions a les situacions de dificultat i necessitat plantejades.

  93.871.90.95
 • Regidoria d'Habitatge

  Des de la Regidoria d'Habitatge es vol afavorir un habitatge digne a les persones que ho necessitin i s'elebaoraran estudis de necessitats, de mircrocrèdits i d'ajuts de rehabilitació per tal d’afavorir la seva habitabilitat, accessibilitat o millora energètica.

  93 860 50 50
 • Regidoria de Salut

  L’Ajuntament de la Garriga desenvolupa les seves competències de gestió del risc per la salut en diferents àmbits, com són la contaminació del medi, aigües de consum públic, equipaments públics i habitats, productes alimentaris o animals (domèstics, plagues o salvatges urbans). 

  93 871 90 95
 • Regidoria d'Igualtat i Cooperació

  La Garriga és un poble solidari, membre del Fons Català de Cooperació des de l’any 1992, i des de l’any 2007 es destina el 0,8% del pressupost municipal a subvencionar projectes de cooperació al desenvolupament i a les emergències humanitàries.

  D'altra banda, des del Programa d’Igualtat Home-Dona es promou la igualtat de dones i homes, i s'atén i esdóna suport a persones que es poden sentir discriminades per raó de gènere i/o orientació sexual.

  93 860 50 50
 • Regidoria d'Esports

  La Garriga destaca per la quantitat i qualitat d’entitats esportives i per la seva constant proliferació, però som conscients que ara més que mai cal un esforç de les administracions perquè l’esport segueixi sent un dels eixos vertebradors del nostre poble i un element cohesionador.

  93 860 50 50
 • Regidoria de Cultura i Participació

  La participació és l’acompanyament ciutadà en la presa de decisions, des de la formulació de la pregunta a l’aplicació de la resposta. És transparència i rendiment de comptes de la feina feta.

 • Regidoria d'Ensenyament i Formació

  L’Àrea d’Ensenyament ofereix els serveis propis de l’administració educativa local, especialment el d’atenció a les necessitats dels centres d’ensenyament municipals i els d’ensenyaments reglats. Per exemple, financia les despeses de subministraments, neteja, manteniment, servei de logopèdia i consergeria de les escoles de Primària del municipi.

  A més, potencia els quatre centres educatius municipals: Escola Municipal de Música (EMM), Escola Municipal d’Educació (EME), Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) i Escola Bressol Municipal Les Caliues, com l’oferta en formació reglada, professional, artística i complementària a la població.

  93 860 59 90
 • Regidoria de Joventut

  Durant aquesta legislatura se seguirà treballant amb aquest sector de la població establint estratègies adequades per a les diferents frnages d'edat:  infància, primera adolescència i jovent. No només es portaran a terme propostes d'oci sinó també de formació, emprenedoria, emancipació i participació.

  93 860 50 50
 • Regidoria de Gent Gran

  Des de l’àrea de Gent Gran volem cohesionar i potenciar la participació activa i la qualitat de vida de la nostra gent gran. L’esperança de vida actual comporta un pes
  demogràfic i un índex d’envelliment superior al d’altres èpoques, i això fa que moltes persones arribin a la tercera edat amb inquietuds culturals, socials, esportives, etc., a les
  quals cal donar resposta.

  93 871 90 95
Darrera actualització: 03.07.2015 | 11:18
Darrera actualització: 03.07.2015 | 11:18