Regidoria d'Acció social, Cooperació i Polítiques d'Igualtat

Regidora: Juliet Grau
Contacte i concertació d’entrevistes: jgrau@ajlagarriga.cat
Adreça: C/ Sant Francesc nº1-5. 08530 la Garriga
Telèfon: 93.871.90.95
Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat a la ciutadania i als àmbits familiar i social. Inclouen un conjunt de serveis gratuïts i de copagament per a totes les persones empadronades al municipi i ofereixen un espai d’acollida per buscar solucions a les situacions de dificultat i necessitat plantejades.
Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics donen respostes en l’àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.

Objectius:

a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària.
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials.
c) Valorar i fer els diagnòstics social i socioeducatiu de les situacions de necessitat social.
d) Elaborar i revisar els Programes Individuals d’atenció a la Dependència i de Promoció de l’autonomia Personal: PIAS.
e) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu.
f) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.
g) Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència.
h) Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
i) Orientar l’accés als serveis socials especialitzats, especialment els d’atenció diürna, tecnològica i residencial.
j) Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
k) Gestionar prestacions d’urgència social.
l) Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels col•lectius més vulnerables.
ll) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal.
m) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.

Àmbits d’actuació:

. Gent gran , suport a l’autonomia personal i dependència:

. Família, Infància i adolescència

. Igualtat Home-dona

. Ciutadania i Immigració

. Cooperació Internacional

Plaça de l'església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 871 90 95
Correu electrònic: jgrau@ajlagarriga.cat
Horari:  
Hores visita a convenir
Darrera actualització: 04.02.2016 | 12:59