Urbanisme

Aquesta àrea s’ocupa de les peticions d'obres dels particulars. La seva funció és vetllar principalment pel compliment de la normativa urbanística i la de l’edificació, tant municipal com de rang superior, i de tota la normativa sectorial que hi té relació.

Aquestes funcions es concreten:

 • En el tràmit de concessió o denegació de les llicències d’obres promogudes per privats (físics o jurídics).
 • En les inspeccions de control del compliment de les normatives esmentades i de les condicions específiques de cada llicència.
 • En el control de gestió dels residus, de les condicions de salubritat, etc.,
 • Iniciant les mesures legals aplicables quan es produeixen infraccions o incompliments.
 • En les llicències de parcel·lació.
 • En les informacions urbanístiques
 • En la concessió de llicències de primera ocupació i ús.

Notícies

 • 8 d'agost de 2017 Millores als centres escolars Reformes al pati escola Puiggraciós la Garriga

  Aquest estiu l’Ajuntament s'està duent a terme actuacions per fer millores a algunes de les escoles del municipi.

 • 12 de juliol de 2017 Digitalització dels tràmits administratius gestor documental la garriga

  Per tal d'aconseguir un A juntament més àgil i transparent, des d'inici del mes de juny es va implantar un nou programa de gestor d'expedients electrònics.

 • 6 de juliol de 2017 Les obres del c. Banys comencen el 17 de juliol Renió amb veïnat

  Ahir al vespre l'Ajuntament es va reunir reunir amb el veïnat i el comerç del c. Banys per exposar les últimes novetats sobre el projecte de reurbanització.

 • 13 d'abril de 2017 Obres al talús dels Pinetons Talús pinetons

  A principis de mes passat es van iniciar les obres de consolidació del talús del Congost al seu pas pels Pinetons.

 • 27 de març de 2017 Sessió de treball amb comerciants del carrer Banys Carrer banys

  Representants de l’Ajuntament i comerciants de la zona del carrer Banys es van reunir el passat 23 de març a la Sala de Plens en una nova sessió de treball del projecte de reurbanització d’aquest carrer.

Darrera actualització: 27.02.2014 | 03:06