Urbanisme

Aquesta àrea s’ocupa de les peticions d'obres dels particulars. La seva funció és vetllar principalment pel compliment de la normativa urbanística i la de l’edificació, tant municipal com de rang superior, i de tota la normativa sectorial que hi té relació.

Aquestes funcions es concreten:

 • En el tràmit de concessió o denegació de les llicències d’obres promogudes per privats (físics o jurídics).
 • En les inspeccions de control del compliment de les normatives esmentades i de les condicions específiques de cada llicència.
 • En el control de gestió dels residus, de les condicions de salubritat, etc.,
 • Iniciant les mesures legals aplicables quan es produeixen infraccions o incompliments.
 • En les llicències de parcel·lació.
 • En les informacions urbanístiques
 • En la concessió de llicències de primera ocupació i ús.

Notícies

 • 12 de juliol de 2019 Supressió del pas de Can Terrers Pas a nivell

  Ja han arrencat els treballs per suprimir el pas a nivell de Can Terrers: unes obres que tenen un pressupost de 730.000 euros i un termini d’execució de 8 mesos. Aquest pas a nivell era el més senzill de planificar i d’executar, i per això se n’ha pogut redactar i tramitar un projecte constructiu independent.

 • 13 de juny de 2019 Urbanisme feminista Urbanisme feminista

  En el marc de l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), ciutadania i personal tècnic i polític de l’Ajuntament han assistit a una formació específica sobre urbanisme amb perspectiva de gènere.

 • 30 d'abril de 2019 Repensar la Garriga al servei de les persones que hi viuen repensar la garriga

  L’urbanisme no és neutre, pot estar al servei d’una minoria o tenir en compte totes les etapes de la vida de l’ésser humà, de la infància a la vellesa. Amb l’objectiu final de repensar la Garriga des d'aquesta perspectiva el proper divendres 3 de maig s'organitza un taller del POUM obert a tota la ciutadania.

Darrera actualització: 27.07.2018 | 10:45