Servei de recollida de residus

L'objectiu de la recollida selectiva és recollir segregadament els residus per possibilitar així el seu reciclatge i la fabricació de nous productes i evitar que es destinin a abocadors o incineradores. Això significa un estalvi energètic i de materials en comparació amb els requeriments que tindria la fabricació de productes partint de les matèries primeres originàries.

Els materials recollits selectivament es destinen a processos de reciclatge i reutilització. Aquests materials generalment contenen una petita part de residus que no correspon a la fracció i se'ls anomena impropis. Així doncs, s'anomena recollida selectiva neta o recuperació a les fraccions recollides selectivament menys els impropis que continguin.

La Garriga disposa de diferents illes de recollida selectiva per garantir una ciutat neta i sostenible. Per tal de fer la recollida selectiva es disposa de contenidors del tipus:

  • fracció orgànica
  • paper i cartró
  • envasos de vidre
  • envasos lleugers (plàstic, brics, llaunes)
  • rebuig

Els residus que no es poden dipositar en els contenidors anteriors s'han de portar a la Deixalleria, o bé a les minideixalleries (consulteu els residus admissibles).
Diàriament (excepte dilluns) es recull la fracció orgànica i el rebuig. Les recollides de paper i cartró, envasos de vidre i envasos lleugers tenen diferents freqüències en funció de les necessitats. Les andròmines es recullen un cop per setmana i els sacs de poda es retiren sota demanada.
A la Garriga es premia als ciutadans que realitzen la recollida selectiva amb bonificacions a la taxa d'escombraries, com per exemple utilitzant la targeta de la deixalleria.

Vidre

El vidre representa el 8% en pes dels residus municipals generats a Catalunya segons dades del PROGREMIC 2001-2006 i es tracta d'un material fàcilment recuperable. El vidre es pot reutilitzar o bé reciclar conservant en gran mesura les seves qualitats inicials. Tanmateix cal diferenciar el vidre d'envàs del vidre pla per al seu correcte reciclatge.

El tipus de vidre utilitzat habitualment es fabrica barrejant sílice i potassa o sosa amb petites quantitats d'òxids metàl·lics que hi aporten duresa i, opcionalment, color.

Contenidor verd

Ampolles de vidre
Pots de iogurt de vidre
Flascons o pots petits de vidre

*Mai deixar els taps i xapes d’alumini

Paper i cartró

El paper i cartró representa el 25% en pes dels residus municipals generats a Catalunya segons dades del PROGREMIC 2001-2006. El paper està fabricat principalment per cel·lulosa obtinguda d'espècies vegetals i/o per paper usat. El cartró es fabrica a base de pasta de paper endurida que pot variar de composició en funció de la finalitat (capses, caixes per embalar o transportar...).

La recollida selectiva del paper i cartró té com a objectiu final possibilitar-ne el reciclatge i així estalviar energia i matèries primeres respecte si el paper s'hagués fet partint de pasta verge.

Contenidor blau

Fulls de paper
Cartes
Sobres
Diaris i revistes
Cartró plegat, oueres de cartró
Bosses de paper o cartró

*Caixes plegades a dins del contenidor. Mai deixar-les al terra, en tot cas a sobre del contenidor

Envasos domèstics lleugers

El lliurament dels envasos lleugers esbandits i aixafats facilita el procés de recollida selectiva d'envasos que pot realitzar-se segons diferents models de recollida. En el procés de recollida els envasos lleugers no poden sotmetre's a un procés de compactació gaire intens (màxim 4:1 amb relació volum o fins a una densitat màxima de 120 Kg/m3) ja que van destinats a les plantes de triatge a on se'ls separa per materials.

El sistema més habitual de recollida d'envasos a Catalunya és el contenidor groc.

L'Agència de Residus de Catalunya i Ecoembes han subscrit un conveni al qual s'adhereixen els Ens Locals, que reben recursos en funció dels residus recollits.

Contenidor groc
Envasos de plàstic
Llaunes de begudes o conserves
Safates de porexpan net
Aerosols
Bosses de plàstic
Brics de llet o sucs
Embolcalls de film i plata
Llaunes fèrriques
Tapes de pots (metàl•lics, plàstics)
Xarxes de fruites
Tubs dentrítics

Matèria orgànica

És la Fracció Orgànica dels Residus Municipals fonamentalment constituïda per restes de menjar i restes vegetals de mida petita que poden ser recollides selectivament i susceptibles de degradar-se biològicament.

La FORM és la fracció més inestable dels residus municipals, degut al seu elevat contingut en aigua (al voltant del 80% en pes) i en matèria orgànica (hidrats de carboni, proteïnes i greixos).

Aquestes restes orgàniques són fàcilment degradables pels microorganismes. Per això, és necessari que aquesta fracció es reculli i gestioni el més ràpidament possible, per tal d’evitar la generació de lixiviats i de males olors.

La fracció orgànica té una densitat força elevada però variable (aproximadament 0,5-0,6 T/m3), la qual cosa fa que pesi molt i ocupi poc espai.

Contenidor marró

Restes de menjar (fruita, verdura, carn, peix, closques d’ou, marisc, rosegons pa sec, etc.)
Restes d’infusions o marro de cafè
Paper de cuina o tovallons bruts
Pinyols, ossos de carn i espines de peix
Taps de suro
Llumins

* Els olis vegetals usats s’han de recollir per una empresa especialitzada o bé portar-los directament a la deixalleria (mai abocar-los en aigüeres).

* Mai s’han de deixar restes de poda al contenidor d’orgànica, al seu lloc de recollida és a la deixalleria o utilitzant el servei porta a porta. El número de contacte d’aquest servei és 93 751 00 96.

Rebuig o resta

Contenidor gris fosc

Pols d’escombrar
Bolquers i compreses
Restes de ceràmiques
Burilles de cigarretes
Fregalls
Resta de ceràmiques
Objectes amb materials mixtes (raspalls de dents, bolígrafs, maquinetes d’afaitar, etc).

Voluminosos

Residus com: sofàs, llits, somiers, cadires, electrodomèstics, restes de mobles, trastos vells etc.
  • Aquests residus es poden recollir amb el servei porta a porta que ofereix l’Ajuntament. Per més informació consulteu l'apartat de Tràmits i Gestions.
  • Si no es vol fer ús d’aquest servei s’han de transportar convenientment a la deixalleria municipal.

Piles

Les piles i bateries de mòbil han de ser recollides als contenidors especials distribuïts al llarg del municipi.

Roba usada

Totes les restes de teixits, draps, sabates o roba de vestir han de ser recollits als contenidors corresponents.

- Institut Vila-Romana (Carrer Can Terres)
- Poliesportiu Municipal de Can Noguera
- Pàrquing la Sínia
- Carrer Moranta

* La roba també pot ser recollida a Càrites ajudant a totes aquelles persones que ho necessitin. Per més informació consultar al següent enllaç.

Residus especials

Recollits directament a la deixalleria:

Electrodomèstics
Bateries
Dissolvents
Fitosanitaris
Fluorescents
Medicaments i cosmètics
Olis usats no regenerables
Productes comburents

* Els medicaments caducats es poden portar també a les farmàcies.

Residus especials en petites quantitats (REPQ)

Es consideren REPQ tots els residus com: disquets, CD-DVD, cartutxos d’impressora d’injecció, bombetes, petits aparells elèctrics o electrònics. Tots aquests residus es poden portar a les minideixalleries distribuïdes al llarg del municipi o a la deixalleria municipal.
Les fraccions d’aquests punts de recollida són: CD i DVD, cartutxos d’impressora, disquets, aparells electrònics de baix format, taps de suro, i bombetes de baix consum.

Ubicacions minideixalleries:

1. Plaça Can Dachs
2. Davant el Balneari Blancafort
3. Ctra. Nova amb carrer Riera
4. A la zona esportiva de Can Noguera

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2019 18:11