Regidoria de Promoció Econòmica

Des de la Regidoria de Promoció Econòmica es treballa en la dinamització dels sectors econòmics i de serveis per enfortir i facilitar la seva millora i competitivitat de les empreses, comerços, fires i mercats. A més, des d'ocupació s'afavorirà l’empoderament de les persones en el seu procés de recerca de feina, mitjançant la metodologia de l’ocupabilitat per competències i treballarà per la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat de treball (sobretot de dones, aturats de llarga durada i joves en primera feina), promovent Polítiques Actives d’Ocupació (PAO).

Inclou consum, servei local d'ocupació i emprenedoria i comerç i empresa

Algunes de les actuacions previstes en el PAM són:

 • Potenciar l’estructura industrial del municipi 
 • Crear un espai d’atenció al sector empresarial i mirar d’agilitar els tràmits i gestions amb l’administració local i altres amb l’aplicació de noves tecnologies
 • Promoure la generació d’espais que facilitin la relació empresarial (trobades empresarials, espais de coworking o networking).
 • Donar suport a l’eix de la C-17 
 • Dur a terme mesures per promoure la internacionalització i millora de la competitivitat, treballant conjuntament amb els agents implicats
 • Donar suport a les polítiques d’ocupació que tenen com a objectiu apropar els diferents actors del mercat de treball
 • Treballar per desenvolupar un model de col·laboració público–privada, millorant la comunicació entre empresaris, propietat, administració i altres agents
 • Projectar noves fires i activitats d’interès per al municipi i consolidar les actuals com la fira de la botifarra o la fira de Nadal
 • Afavorir la inserció laboral de la població aturada en el seu projecte professional
 • Orientar i assessorar a les persones en la recerca de feina tot treballant el seu itinerari mitjançant tutories individuals i accions grupals (Projecte Emergeix -itinerari formatiu per millorar l’ocupabilitat-).
 • Utilitzar els mecanismes de comunicació 2.0 per informar la ciutadania sobre les ofertes de treball i formació professionalitzadora
 • Promoure accions pròpies de creació de llocs de treball (POM-Plans d’Ocupació Municipals) i de formació (cursos per aturats) i participar en les accions a nivell comarcal que afavoreixin la inserció (projecte POIL-aturats del sector metall-, Programes de Garantia Juvenil, Renda Mínima Inserció i altres)
   

Responsable polític

Oficines

Oficina del Servei a les Empreses i ComerçosCan Raspall (Banys, 40)08530 - La GarrigaTel. 930 006 246 promocio@ajlagarriga.cat
Oficina del Servei Local d'OcupacióCan Raspall (Banys, 40)08530 - La GarrigaTel. 930 006 246clubdefeina@ajlagarriga.catHorari De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Informació relacionada