Plans d'Ocupació Municipals 2022

CONVOCATÒRIA PLANS D’OCUPACIÓ MUNICIPAL ( POM) 2022 CAMPANYA DE SUPORT EN ATENCIÓ A LES PERSONES EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Termini per presentar les sol•licituds:  del  2 de juny al 21 de juny de 2022 ( ambdós inclosos)

Convocatòria per contractar 4 persones auxiliars de suport a consergeria dintre de la modalitat de Plans d’Ocupació Municipal ( POM),  línia 2 i línia 3 , d’acord amb el que estableix la convocatòria publicada* 

Línia 2: persones aturades en risc sever d'exclusió social

Línia 3: persones aturades amb discapacitat reconeguda

 

Qui pot sol·licitar-ho?  

Les persones que reuneixin els requisits establerts a la convocatòria d’acord amb les bases.

 

Que cal aportar?

 

Com tramitar-ho?  

Per a la tramitació telemática, s'hauran de complimentar els camps de la instancia genérica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix. 

01/06/2022
Fins el 10/05/2027
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-06-2023 11:19