Organisme de Gestió Tributària, Diputació de Barcelona

Què és l’ORGT ?
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) és un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona. Creat en 1988, la seva finalitat és dur a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de les entitats locals i altres organismes de la província que així ho sol·licitin.
Anar-hi

Ctra. Nova, 15-17 08530 - La Garriga

93 472 91 04

93 841 81 45

de dilluns a divendres de 8.30h a 14h

Imatges

Mapa

Última revisió 2019-04-24 12:19:00