Regidoria d'Hisenda

Intervenció i Tresoreria

Des de la Regidoria d'Hisenda es vol continuar amb la gestió eficaç, eficient, racional i responsable de l’àrea, assegurant la fiabilitat (complint amb els terminis i exigències definits per la normativa).

En aquest sentit es vol optimitzar i millorar la gestió de les àrees econòmiques de l’ajuntament que ens han de permetre continuar tenint unes finances municipals sanejades per tal d’aconseguir tres grans objectius dins el PAM:
1. No deixar de prestar cap servei a la ciutadania.
2. Focalitzar-nos en ajudar a aquells ciutadans que tant ho necessiten en la conjuntura econòmica actual
3. Executar, any rere any, aquelles inversions necessàries que un municipi com la Garriga necessita i mereix.

D’altra banda, amb la centralització i gestió unificada en la unitat de contractació, buscar la optimització i millora del procediments de contractació de l’Ajuntament, simplificant-los, optimitzant recursos i buscant sinergies i economies d’escala amb els diferents processos i proveïdors externs que intervenen en aquesta contractació.

Responsable polític

Informació relacionada