Sol·licitud bonificació IBI per persones vídues i famílies monoparentals (Exercici 2020)

El termini per demanar les bonificacions de l'IBI per famílies monoparentals i les persones vídues serà del: 23 d' octubre a l'11 de novembre, ambdòs inclosos.

L'import de la subvenció serà el següent:
• Famílies monoparentals, tan propietàries com llogaters del 25% de l'import del rebut de l’IBI
• Persones vídues, tan propietàries com llogateres del 50% de l'import del rebut de l’IBI

Qui el pot demanar?

Famílies monoparental que no superin el doble del SMI i persones vídues que no superin el SMI

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Document acreditatiu la condició de persona vídua

 Títol acreditatiu de la condició de família monoparental

 Document acreditatiu del pagament de l'IBI de l'any en curs

 En el cas de llogaters documents que acreditin el pagament de l'IBI que la propietat els repercuteix

 Justificants d'ingressos de la unitat familiar (imprès de l'última declaració de l'IRPF o justificant de la no declaració corresponent a les persones que en formen part)Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-10-2020 14:41