Convocatòria de subvencions a les entitats veïnals 2022

Termini de sol·licitud: del 23/02/2022 al 22/03/2022, ambdós inclosos.

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a associacions veïnals del municipi de la Garriga per l’any 2022

Qui el pot demanar?

Entitats legalment constituïdes que estiguin inscrites al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al registre d'entitats de l'Ajuntament de la Garriga que tinguin entre els objectius de la seva entitat la promoció de les festes de barri.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Escriptura de constitució o estatuts de l'entitat (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat)

 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal de la persona sol·licitant (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat)

 Fulls de dades de l'entitat (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat)

 Fitxa d'activitatsCanals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-02-2022 12:49