Regidoria d'Acció Social

El foment i la millora de la qualitat de vida dels garriguencs és una aposta ferma de les polítiques que es vol impulsar des de l’Ajuntament centrades en la universalització de accés als serveis socials, la justícia social i la inclusió. 

Acció social, gent gran i habitatge

La Regidoria d'Acció Social inclou un conjunt de serveis gratuïts i de copagament per a totes les persones empadronades al municipi i ofereix un espai d’acollida per buscar solucions a les situacions de dificultat i necessitat plantejades. La Garriga ha fet un avenç substancial en l’atenció a les persones però cal continuar treballant per tal de garantir la universalitat de l’acció social. Durant aquesta legislatura s'han marcat diferents objectius descrits en el PAM, dels quals en destaquen els següents:

  • Elaborar un catàleg de serveis amb la participació d’entitats i col·lectius implicats
  • Agilitzar l’atenció directa al ciutadà a través de la primera acollida, l’atenció telefònica i les noves tecnologies
  • Fomentar les accions d’atenció grupal
  • Establir una xarxa de recursos, serveis i equipaments socials destinats a la infància i a la adolescència des d’un vessant de la seva prevenció, detecció i protecció
  • Articular un projecte de voluntariat en el marc de les entitats socials que fomenti el treball en xarxa, la interrelació amb el receptor i aconsegueixi la seva participació, com en el Rebost de Càrites

Responsable polític

Oficines

Oficina d'Acció SocialCarrer Sant Francesc, 1- 308530 - La GarrigaTel. 93 871 90 95Horari De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Informació relacionada