Ajuts de llibres i material escolar de l'Ajuntament de la Garriga (Curs 2016-2017)

Alumnes/as empadronats/des a la Garriga i matriculats en centres públics o privats concertats d'educació infantil, primària, secundària, batxillerats i CFGM de la mateixa població (si fos el cas de no cursar la formació el municipi es becaria de fora del municipi), que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

Termini sol•licitud: 29 DE JUNY AL 18 DE JULIOL (18 DE JULIOL FINS 19H)

Qui el pot demanar?

Poden sol·licitar els ajuts de llibres i material escolar els pares, les mares, els/les tutors/-es legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries

Per més informació adreçar-se a Serveis Socials de l'Ajuntament de La Garriga.

Documentació necessària?

 Documentació identificativa obligatòria:a) NIF/NIE o passaport del/de la sol·licitant. En el cas de no disposar-se, certificat de naixement o llibre de família on consti la filiació. b) Volant de convivència expedit per l'Ajuntament. c) En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet. d) El document acreditatiu de l'IDALU de l'alumne pel qual es sol·licita l'ajutCanals de tramitació

Es podran entregar les sol·licituds a l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament de La GarrigaPresencialmentOficina d'Acció SocialCarrer Sant Francesc, 1- 308530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-04-2019 12:54