Transmissió per oferta pública de l'autorització de venda no sedentària de la parada P14 del mercat de la Garriga

Convocatòria deserta

Termini convocatòria: Del 22/02/2020 al 09/03/2020 (ambdós inclosos) Termini tancat

S'obre el termini de presentació d’interessats a l’oferta pública de transmissió de l’autorització per a l’exercici de la venda no sedentari al mercat de la Garriga a nom  de Josep Gómez LLàcer amb les condicions següents:

  • Import de transmissió: vuit mil euros (8.000,00 €).
  • Dates de celebració del mercat no sedentari: tots els dissabtes de l’any amb independència que s’escaigui en dia festiu o no, exceptuant els dies de Nadal i Cap d’any que no hi haurà mercat setmanal.
  • Horari de muntatge de 5.00h a 8.30h i desmuntatge de 14.00h a 15.00h.
  • Indret on s’autoritza a muntar la parada: Carrer Centre davant el número 29
  • Dimensions exactes del lloc de venda assignat: 8,5 metres lineals.
  • Producte o la gamma de productes autoritzats per a la venda: Equipament de la persona, Roba d’Home-Roba industrial, amb vehicle adaptat.
  • Durada de l’autorització fins el dia 6 d’octubre del 2025.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Pòlissa de l'assegurança de Responsabilitat Civil

 Rebut en curs del pagament de l'assegurança de Responsabilitat Civil

 Certificat de la conformitat del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) (si s'escau)

 Certificat de manipulador d'aliments (si s'escau)Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat

ÀMBITS TEMÀTICS

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-02-2021 15:16