Sol·licitud subvenció per a entitats sense afany de lucre per a la realització d'activitats o actuacions culturals durant l'any 2020

Termini de sol·licitud: Del 05/06/2020 al 03/07/2020 (ambdós inclosos)

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament a través de l’Àrea de Cultura destinades a finançar  projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

·Potenciar l’organització d’actes per difondre la cultura en tots els seus àmbits, prioritzant la programació d’espectacles, concerts i activitats, dins el municipi de la Garriga.

·Fomentar i donar suport a la consolidació de festes tradicionals i manifestacions de la cultura popular i tradicional, dins el municipi de la Garriga.

Qui el pot demanar?

Qualsevol entitat sense afany de lucre de la Garriga que s'hagin realitzat o realitzi activitats culturals des d l'1 de novembre de 2019 fins el 31 d'octubre de 2020 dins el municipi de la Garriga.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 DNI del representant legal

 Escriptura de constitució o estatuts de l'entitat (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat)

 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal de la persona sol·licitant (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s'hagi notificat amb anterioritat)

 Rebut de l'assegurança de Responsabilitat Civil

 Fitxa d'activitat (s'ha de presentar un model per cada activitat)Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-06-2020 08:26