Oferta publica de transmissió de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentari de la parada L02 del mercat de la Garriga

Oferta pública de transmissió de l’autorització per a l’exercici de la venda no sedentari al mercat de la Garriga de la parada L02 del mercat de la Garriga

Termini convocatòria: Del 10/02/2022 al 24/02/2022 (ambdós inclosos)

S’obre el termini de presentació de persones interessades a l’oferta pública de transmissió de l’autorització per a l’exercici de la venda no sedentari al mercat de la Garriga de la parada L02 del mercat de la Garriga, sol·licitada per l’actual titular amb les condicions següents:

  •  Import de transmissió: dos mil nou-cents euros (2.900,00 EUR).
  •  Dates de celebració del mercat no sedentari: tots els dissabtes de l’any amb independència que s’escaigui en dia festiu o no, exceptuant els dies de Nadal, Sant Esteve i d’Any nou que no hi haurà mercat setmanal.
  • Horari de muntatge de 5.00 h a 8.30 h i desmuntatge de 14.00 h a 15.00 h.
  • L’activitat de venda en el mercat es durà a terme entre les 8.30 h i les 14.00 h setmanalment.
  • L’indret on s’autoritza a muntar la parada: carrer Nostra Sra. de la Salut cantonada carrer Samalús.
  • Les dimensions exactes del lloc de venda assignat: 8 metres lineals.
  • El producte o la gamma de productes autoritzats per a la venda: Equipament de la llar amb remolc botiga: vànoves, mantes, edredons, fundes nòrdiques, fundes de matalàs, protectors de matalàs,   fundes de sofà, etc.
  • El coeficient de llicència fiscal ha de respondre al número 663.2.4.
  • Durada de l’autorització fins el dia 7 d’octubre de 2025.

Qui el pot demanar?

Persones físiques o jurídiques que no siguin titulars d'una autorització al mercat no sedentari de la Garriga i que compleixin tots els requisits.

Quan es dóna resposta?

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldessa adoptarà una resolució en el termini màxim d'un mes, amb la relació de persones aspirants admeses i excloses; la resolució s'ha de publicar a la Seu Electrònica del web municipal, al Portal de Transparència de l'Ajuntament de la Garriga i exposar-lo al tauler d'anuncis electrònic (e-TAULER) municipal.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 DNI, NIE o passaport del sol·licitant i del representant, si escau

 Pòlissa de l'assegurança de Responsabilitat Civil

 Rebut en curs del pagament de l'assegurança de Responsabilitat CivilCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat anterior.

Preu

Sense cost

ÀMBITS TEMÀTICS

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-02-2022 08:47