Inscripcions per al curs 2020-2021de l'activitat de gimnàstica de psicomotricitat per a gent gran

Per poder començar l’activitat de la gimnàstica de psicomotricitat per a gent gran, les inscripcions s’hauran de realitzar a partir del  3 de setembre de 2020 i es podran anar fent al llarg del curs.

El curs 2020-2021 de la gimnàstica de psicomotricitat per a gent gran començarà el 15 de setembre de 2020 i finalitzarà el 22 de juny de 2021. El calendari de l’activitat seguirà el calendari escolar.

Qui el pot demanar?

Persones majors de 60 anys o persones menors de l'edat esmentada sota prescripció mèdica.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 DNI o passaport del sol·licitant i del representant, si s'escauCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat

Preu

36,06€ anuals

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-02-2021 09:35