Inscripció curs premonitors/premonitores 2021

Termini d'inscripcions tancat. Podeu  inscriure-us a la llista d'espera per al següent curs contactant amb l'Espai Jove: lgterritorijove@gmail.com tel.610169297 

El Punt d’Informació Juvenil de la Garriga organitza el  Curs de premonitors i monitores de lleure, el qual inclou sessions teòriques i practiques que es realitzarà a la Torre del Fanal.

Aquest curs ofereix la possibilitat al jovent d’aprendre uns coneixements bàsics i mínims per a la realització de tasques relacionades de premonitors/premonitoris. Es faran 8 sessions distribuides en dos sessions setmanals durant el mes de juny.

Qui el pot demanar?

- Tenir més de 15 anys
- Cal tenir disponibilitat per fer les pràctiques
- L'assistència al curs i a les pràctiques és obligatòria

Quan es dóna resposta?

- L'accés al curs està subjecte a l'ordre d'inscripció.
- El número mínim de places és de 6 persones i el màxim en funció de la possibilitat de destinacions de pràctiques.
- La resolució relativa a l'aprovació del curs s'exposarà al tauler d'anuncis electrònic (e-TAULER) de la Corporació i a la seu electrònica del web municipal de l'ajuntament de la Garriga www.lagarriga.cat

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 DNI o passaport del sol·licitant i del representant, si s'escau

 Document acreditatiu d'haver efectuat el pagament del curs. Número de compte de l'ajuntament ES76 2100 0126 1802 0018 5089Preu

25 euros

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-06-2021 06:39