Inscripció al Curs d'Iniciació a llum i so

Termini d'inscripcions: del 4/09/2020 al 25/09/2020.

15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria.

 

El Punt d’Informació Juvenil de la Garriga organitza el Curs d’Iniciació a llum i so, el qual inclou sessions teòriques i practiques.

Aquest curs ofereix la possibilitat al jovent d’aprendre uns coneixements bàsics i mínims per a la realització de tasques relacionades amb la sonorització i il·luminació d’esdeveniments de petit format.

Per aquest motiu, a més a més de les sessions teòriques, caracteritzades pel seu format dinàmic, el curs inclou sessions pràctiques a diferents esdeveniments, espectacles o concerts.

La realització del curs implica l’assistència a totes les sessions teòriques i al període complet de pràctiques. D’una altra manera no es pot obtenir el títol.

Qui el pot demanar?

Joves a partir de 14 anys

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 DNIEn cas de ser menor d'edat, és imprescindible l'autorització del pare, mare o tutor/a legal

 Justificant pagament cursCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat

Preu

25 euros

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-02-2021 09:27