Convocatòria per a la participació al concurs "Joves Talents Garrimusic" per tocar per la festa major 2022

L’objecte d’aquest concurs és identificar i donar suport a les iniciatives musicals i grups musicals joves de la comarca del Vallès Oriental, i donar la oportunitat a les persones guanyadores de tocar per la festa major.

Premis: El premi principal consistirà en l'enregistrament, masterització i edició d'un EP, mínim dos temes, a un estudi de gravació profesional.

Igualment l’oportunitat de poder tocar en un escenari professional, dintre d’una cartellera de grups seleccionats per la Festa Major de la Garriga així com la promoció de les peces enregistrades a Ràdio Silenci i l’entrevista a l’emissora

Qui el pot demanar?

Poden participar en aquest concurs els grups de música en el qual els i les membres siguin joves de 16 a 30 anys i almenys dos dels i les membres resideixin al Vallès Oriental.
Les persones que vulguin participar accepten el tractament de les dades necessari per a la gestió del concurs.
Han de disposar de número de la seguretat social en el cas que no pertanyin a agències amb codi registral associat a la contractació artística. En el cas que les persones dels grups guanyadors no disposin d'agència, l'Ajuntament farà una contractació laboral directa de cadascuna d'elles.
Per aquest motiu és indispensable que es disposi de número de la seguretat social (no beneficiari) i totes les dades actualitzades per a poder realitzar aquesta contractació laboral.

Quan es dóna resposta?

Un cop realitzades totes les fases del concurs, el veredicte serà notificat el mateix dia del concert final.
El veredicte serà objecte de publicitat a través de la Seu Electrònica del web municipal de l'Ajuntament de la Garriga o qualsevol altre mitjà que es consideri oportú, avalant el principi de transparència.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Fitxa del grup musical

 Currículum artístic

 Rider artístic

 Imatges del grup

 Consentiment d'acceptació i drets d'imatge signat per cada component del grupCanals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-10-2022 18:41