Convocatòria 4 autoritzacions per a la venda en el mercat no sedentari de la Garriga

Termini presentació de sol·licituds: de l'1/'6/2020 al 19/06/2020, ambdós inclosos

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Pòlissa de l'assegurança de Responsabilitat Civil

 Rebut en curs del pagament de l'assegurança de Responsabilitat Civil

 Una fotografia del titular de la parada

 Certificat de la conformitat del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) (si s'escau)

 Certificat de la formació adequada en matèria d'higiene i seguretat alimentàries (si s'escau)Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat ·Documentació necessària?·

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-02-2021 15:17