Ajuts de menjador escolar per al curs 2023 / 2024 (CCVO)

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha aprovat les Bases reguladores dels ajuts de menjador escolar per al proper curs 2023 / 2024. Aquestes bases regulen la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de menjador als alumnes que estiguin matriculats a un centre escolar del Vallès Oriental sostingut amb fons públics.

Termini presentació sol.licituds: del 9 de maig al 9 de juny de 2023 (ambdós inclosos). També es poden presentar sol·licituds sobrevingudes al llarg del curs, les quals es resolen en funció de la data que determini l’òrgan de govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

Poden presentar la sol·licitud els pares, mares, tutors/es legals o persones encarregades de la guarda de les persones destinatàries.

Quan es dóna resposta?

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 6 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si després d'aquest termini no hi ha resolució, aquesta s'entén desestimada (en els darrers cursos, el Consell Comarcal ha resolt l'aprovació i denegació dels ajuts en el ple de setembre, just abans d'iniciar-se el curs escolar).

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol.licitud (Junt amb l'imprès de sol·licitud cal adjuntar documentació obligatòria i, si és el cas, també complementària).

 Fulletó informatiuCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat anterior.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-09-2023 14:37