Ajuts de Menjador escolar per al curs 2020 / 2021 (CCVO)

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha aprovat les Bases reguladores dels ajuts de menjador escolar per al proper curs 2020 / 2021. Aquestes bases regulen la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de menjador als alumnes que estiguin matriculats a un centre escolar del Vallès Oriental sostingut amb fons públics.

Termini presentació sol.licituds: del 4 de juliol al 24 de juliol de 2020 (ambdós inclosos). També es poden presentar sol·licituds sobrevingudes al llarg del curs, les quals es resolen en funció de la data que determini l’òrgan de govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Qui el pot demanar?

Poden presentar la sol·licitud els pares, mares, tutors/es legals o persones encarregades de la guarda de les persones destinatàries.

Quan es dóna resposta?

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 6 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si després d'aquest termini no hi ha resolució, aquesta s'entén desestimada (en els darrers cursos, el Consell Comarcal ha resolt l'aprovació i denegació dels ajuts en el ple de setembre, just abans d'iniciar-se el curs escolar).

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol.licitudJunt amb l'imprès de sol·licitud cal adjuntar documentació obligatòria i, si és el cas, també complementària.

 Fulletó informatiuCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Acció SocialCarrer Sant Francesc, 1- 308530 - La Garriga (Barcelona)Oficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat anterior.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-07-2020 11:34