Informe d'habitatge per a reagrupament familiar d'estrangers

Informe de disponibilitat d'habitatge adequat per a reagrupament familiar d'estrangers.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona estrangera, major d'edat, amb residència a la Garriga i amb permís legal de residència per un any, i que vulgui portar algun dels seus familiars a viure amb ella (cònjugue, fills o menors al seu càrrec, ascendents del reagrupant o del cònjugue).

Documentació necessària?

 DNI del/de la representant legal

 NIF de l'entitat

 Estatuts de l'entitatCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-04-2020 17:30