Preinscripció i matriculació a l'Escola Bressol Municipal "Les Caliues" de la Garriga curs 2018-2019

Llistat definitiu d'admesos Escola Bressol Municipal "Les Caliues"

El procés de preinscripció i matriculació serà d’aplicació al servei de l’Escola Bressol Municipal “Les Caliues” de l’Ajuntament de la Garriga, que ofereix, actualment, Suara Serveis, SCCL.

Període de presentació de sol·licituds de preinscripció del 2 a l’11 de maig (Termini tancat)

Qui el pot demanar?

El servei d'escola bressol s'ofereix als nens i nenes de setze setmanes a dos anys d'edat, en el moment de la seva incorporació. Només es poden admetre sol·licituds de preinscripció d'infants que disposin de tota la documentació demanada. En el curs 2018-2019, les places seran ocupades per infants nascuts l'any 2016, 2017 i 2018.

Documentació necessària?

 Formulari específic Sol·licitud de preinscripció a l'Escola Bressol Municipal

 Original i fotocòpia llibre família o altres documents relatius a la filiacióEn el cas d'infants en procés d'adopció, resolució d'assignació on consti el nom de l'infant i la data de naixement. Les dades d'identificació o filiació per a l'alumnat estranger podran acreditar-se amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

 Original i fotocòpia DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet)Si es tracta de persones estrangeres caldrà presentar la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.

 Si s'opta a plaça de NEECaldrà presentar l'original i fotocòpia de l'informe social i/o dictamen realitzat per professionals d'organismes públics que acrediti que a l'alumne se li ha d'atorgar una d'aquestes places.Canals de tramitació

Horari de preinscripció: de dilluns a divendres de 10 a 13 h, i dilluns de 16 a 18 hPresencialmentOficina de l'Àrea d'Educació i FormacióCarrer Negociant, 7908530 - La Garriga (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-04-2019 12:42