Què és la transparència

Suposa l'obertura dels assumptes del govern perquè la ciutadania pugui prendre part de les decisions que li afecten. És per tant tornar-li part del poder que diposita en l'administració, perquè participi i col·labori en la construcció dels afers públics.

La transparència és una exigència social que l’administració pública té el deure de complir. La informació és un bé necessari de processar, al voltant del qual es crea valor econòmic. Amb internet i les xarxes socials s'està redefinint un context en el qual la ciutadania pren protagonisme: la societat vol estar millor informada i més implicada en els assumptes públics.

L'administració planteja la transparència en la comunicació de la seva activitat diària, perquè facilita la confiança i el control directe per part de la ciutadania que pot exercir més control sobre els seus gestors i fer una labor d'oposició constructiva. La informació ha de ser comprensible, senzilla d'entendre per tota la ciutadania.

La transparència ha d'arribar al màxim de processos interns del govern sempre garantint la protecció de les dades personals. La publicació de dades públiques del govern, en format reutilitzable, permet analitzar i avaluar la gestió de l'administració.

Portal de transparència de l'Ajuntament de la Garriga

Darrera actualització: 07.12.2017 | 19:09