Sol•licitud subvenció per a entitats sense afany de lucre per a la realització d'activitats o actuacions culturals durant l'any 2019

Termini de sol·licitud: del dia 3 de maig al 2 de juliol de 2019 (ambdós inclosos)

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament a través de l’Àrea de Cultura destinades a finançar  projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

·Potenciar l’organització d’actes per difondre la cultura en tots els seus àmbits, prioritzant la programació d’espectacles, concerts i activitats, dins el municipi de la Garriga

·Fomentar i donar suport a la consolidació de festes tradicionals i manifestacions de la cultura popular i tradicional, dins el municipi de la Garriga

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol entitat sense afany de lucre de la Garriga que realitzi activitats o actuacions durant l’any 2019 dins el municipi de la Garriga

Cal aportar:

  • Formulari específic de sol·licitud

  • DNI del representant legal
  • Escriptura de constitució o estatuts de l’entitat (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s’hagi notificat amb anterioritat)
  • Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal de la persona sol•licitant (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s’hagi notificat amb anterioritat)
  • Rebut de l’assegurança de Responsabilitat Civil
  • Fitxa d’activitat (s’ha de presentar un model per cada activitat)

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 31.05.2019 | 13:07