Sol·licitud bonificació IBI per persones vídues i famílies monoparentals (Exercici 2019)

El termini per demanar les bonificacions de l'IBI per famílies monoparentals i les persones vídues serà del 17 d’octubre al 14 de novembre (ambdós inclosos).

L'import de la subvenció serà el següent:
• Famílies monoparentals, tan propietàries com llogaters del 25% de l'import del rebut de l’IBI
• Persones vídues, tan propietàries com llogateres del 50% de l'import del rebut de l’IBI

Qui pot sol·licitar-ho:

Famílies monoparental que no superin el doble del SMI i persones vídues que no superin el SMI

Cal aportar:

  • Formulari específic de sol·licitud

  • DNI de la persona sol•licitant
  • En el cas de representació legal de la persona sol•licitant, poders de representació i/o documentació que l’acrediti
  • Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
  • Document acreditatiu la condició de persona vídua
  • Títol acreditatiu de la condició de família monoparental
  • Document acreditatiu del pagament de l’IBI de l’any en curs
  • Justificants d’ingressos de la unitat familiar (imprès de l’última declaració de l’IRPF o justificant de la no declaració corresponent a les persones que en formen part)

Canals de tramitació:

Serveis Socials

C/ Sant Francesc, 1- 3 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 871 90 95
Horari:  
De dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns de 16:30 a 19h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 14.10.2019 | 13:06