Sol·licitud targeta d'armes d'aire o gas comprimit

Targeta per a ús i tinença d’armes de 4a categoria:
- 4.1 Targeta d’armes tipus A : Carabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no asimilables a escopetes.
- 4.2 Targeta d’armes tipus B: Carabines i pistoles, d’ànima llisa o ratllada, i d’un sol tret, i revòlvers d’acció simple, accionades per aire o gas comprimit no asimilables a escopetes.
- Les targetes d'armes són concedides i retirades, en el seu cas, per l'Alcalde/ssa del municipi, prèvia consideració de la conducta i antecedents del sol·licitant.
- La seva validesa restarà limitada als respectius termes municipals.

Què es reb?:
-Targeta d'armes d'aire o gas comprimit.


Altres Informacions d'interès:
- Una vegada concedida la llicència, cal recollir-la al servei de la Policia Local de 9 a 14 hores prèvia presentació de l’arma. - Cada targeta admet l'autorització fins a sis armes.

Quin cost té:

El que estableixen l'Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius ( Article 7 de l'Ordenança Fiscal T10, Expedició d'informes o certificacions policials a instància de part 10.20€)

Qui pot sol·licitar-ho:

- Les persones que sol·liciten el permís han de tenir més de 14 anys.
- El tràmit de sol·licitud el pot fer qualsevol altra persona que no sigui l'interessat, sempre i quan porti el DNI del sol·licitant i tota la documentació necessària signada per aquest.

Cal aportar:

 • Sol·licitud segons model normalitzat

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la documentació tècnica de l’arma, que ha d’especificar-ne:

  - Número d’identificació
  - Característiques tècniques

 • Imprès Targeta d’armes que es pot adquirir als estancs o a la mateixa armeria
 • Certificat d'antecedents emès per l'Oficina de Certificats del Ministeri de Justícia

  (a Catalunya s'haurà d'obtenir a la Delegació Territorial del Ministeri de Justícia, C. Garcilaso, 123 de Barcelona, Tel. 93 351 53 81 (matins de 9 a 14h i tardes de dilluns a dijous de 15.30 a 17.30h). Caldrà presentar el DNI en vigor i el document 790 de pagament de taxes (3,70€) que es pot obtenir a qualsevol oficina del Registre Civil o bé al portal web: www.mjusticia.es

 • Els menors entre 14 i 18 anys han de dur autorització paterna degudament signada.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
Dilluns de 8 a 19 h Dilluns de 8 a 19 h (fins les 18h per empadronar-se). De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
A l'agost, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa

Policia Local

Centre, 6 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 871 80 92
Fax: 93 871 73 71
Correu electrònic: policialocal@ajlagarriga.es
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 04.07.2017 | 12:13