Convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats esportives, 2019

Termini sol•licitud: del 9 de setembre al 7 d'octubre de 2019

La presentació de les sol·licituds s'ha de fer dins el termini i en la forma que estableix la corresponent convocatòria. 

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament a través del Servei d’Esports destinades a finançar  projectes/activitats que tinguin com a objectiu: La realització d’activitats o actuacions de promoció esportiva, per part de les entitats esportives,  durant l’any 2018 a la Garriga

Quin cost té:

Tràmit gratuït

Quan es dóna resposta:

En el termini màxim d'un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
• Estar inscrites al cens d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya
• Estar inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament de la Garriga

Cal aportar:

  • Formulari específic de sol·licitud

  • Fitxa d'activitats de caire regular

  • Fitxa d'activitats puntuals

    (s’ha de presentar un model per cada activitat)

  • DNI del representant legal
  • Escriptura de constitució o estatuts de l’entitat (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s’hagi notificat amb anterioritat)
  • Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal de la persona sol·licitant (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s’hagi notificat amb anterioritat)
  • Fulls de dades de l’entitat (en el cas de que hi hagi hagut alguna modificació i no s’hagi notificat amb anterioritat)
  • Relació de socis

Canals de tramitació:

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
Dilluns de 8 a 19 h Dilluns de 8 a 19 h (fins les 18h per empadronar-se). De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
A l'agost, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 05.09.2019 | 13:33