Convocatòria d'ajuts econòmics per llogar habitatges 2019

Termini de sol·licitud: del 20 de setembre al 15 de novembre de 2019

Finançar a les persones que lloguin el seu habitatge a través del programa de mediació d’habitatges buits per a lloguer assequible (Borsa d’Habitatge).

Finalitat de les subvencions

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

 • Mobilitzar el parc d’habitatges buit que hi ha a la Garriga incentivant a les persones propietàries d’habitatges buits a que lloguin el seu habitatge a un preu assequible a través de la borsa d’habitatge.

Qui pot sol·licitar-ho:

a) Les persones físiques propietàries d’habitatges, sempre que es compleixin aquests requisits:
• Que l’habitatge es llogui a través del programa de mediació d’habitatges buits per a lloguer assequible.
• Que les mensualitats del nou contracte de lloguer siguin les que s’estableixin en inscriure l’habitatge a la borsa.
• Que el lloguer tingui una durada mínima de 5 anys.
• Les persones propietàries de l’habitatge llogat no poden extingir el contracte de lloguer abans de 5 anys.
• A l’hora de formalitzar el contracte de lloguer només es podrà demanar un mes de fiança i aquesta fiança s’ha de dipositar a l’INCASOL.
• No podran accedir a aquests ajuts les persones físiques considerades com a grans tenidors, segons el que determina l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, ni les persones jurídiques.
b) Els habitatges llogats han d’estar dins el terme municipal de la Garriga.
c) En el moment de formalitzar el contracte de lloguer l’habitatge ha de complir totes les normatives que es demanen per llogar un habitatge.

Cal aportar:

 • Formulari específic de sol·licitud

 • DNI de la persona sol•licitant i/o representant legal.
 • En el cas de representació legal de la persona sol•licitant, poders de representació i/o documentació que l’acrediti
 • Pressupost previst pel projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat indicat a la convocatòria
 • Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
 • Títol jurídic que acrediti la titularitat de l’habitatge
 • Cèdula d’habitabilitat
 • Certificat d’eficiència energètica
 • Contracte de lloguer
 • Comprovant de que l’habitatge s’ha llogat a través de la borsa d’habitatge del programa de mediació d’habitatges buits per a lloguer assequible
 • Comprovant d’haver dipositat la fiança a l’INCASOL

Canals de tramitació:

 • Presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
Dilluns de 8 a 19 h. De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
A l'agost, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 09.10.2019 | 15:43